Trang công cụ để kiểm tra khả năng của bạn

Khi bạn muốn thực hành bàn tính hay nâng cao khả năng. Để thuận tiện cho việc luyện tập nhưng chưa biết phải thực tập như thế nào và ở đâu, thì một vài link sẽ giúp bạn giảm bớt thời gian tìm kiếm.

Link rèn luyện phép cộng/ trừ:

http://www.uitti.net/stephen/soroban/soroban_sheets.pl

Link rèn luyện phép nhân:

http://www.uitti.net/stephen/soroban/multiplication.pl

Đối với phép chia hiện chưa có.

Trong mỗi phân mục cộng, trừ, nhân theo link trên bạn có thể:

  • Tùy chọn thể hiện đáp án hay không thể hiện đáp án.
  • Tùy chỉnh các thành tố (độ lớn của các số) theo khả năng.

Việc rèn luyện mang lại cho bạn hiểu quả cao nhất khi bạn thuận thục việc thực hiện từ các phép tính giá trị nhỏ sau đó tăng dần độ khó.

Thông tin