Cách thể hiện và số đếm trên bàn tính

Thông báo: Bàn tính gẩy được nêu trong nội dung này là loại của người Nhật.

 

Trong bàn tính của người Nhật tất cả các cột đều thể hiện dưới dạng hệ thập phân (tức thể hiện từ số 0 – 9).

▸Giá trị của các hạt trong bàn tính gẩy:

Hạt nằm phía dưới thanh chắn ngang (xà nằm ở giữa)  có giá trị bằng 1.

Hạt nằm phía trên thanh chắn ngang (xà nằm ở giữa) có giá trị bằng 5.

Lúc bình thường khi chưa có hạt chạm vào thanh ngang (ở giữa) bàn tính thể hiện số 0.

Khi có các hạt chạm vào thanh ngang sẽ thể hiện số.

Sau đây sẽ là cách thể hiện số trên bàn tính:

Hình 1 – số 0

Hình 2 – số 1

Hình 3 – số 2

Hình 4 – số 3

Hình 5 – số 4

Hình 6 – số 5

Hình 7 – số 6

Hình 8 – số 7

Hình 9 – số 8

Hình 10 – số 9

Hình 11 – số 10

▸Giá trị thể hiện trên các cột của bàn tính gẩy:

Tương tự như đối với đếm số thông thường gồm các hàng như:

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu,…. hàng tỷ,…

Các con số tương ứng với các cột trên bàn tính (từ trái sang phải) như:

Hàng đơn vị cột đơn vị (cột 1 hay cột đầu tiên bạn chọn làm mốc đơn vị), di chuyển cột đếm sang trái thêm 1 cột thì sẽ tăng lên hàng chục.

Cứ thế nếu tiếp tục di chuyển sang các cột phía bên trái thì tăng số lên hàng số tương ứng như số đếm thông thường.

Trên bàn tính lúc này sẽ thể hiện thành các cột tương ứng với đại số thông thường như:

Cột đơn vị, cột chục, trăm, ngàn, chục ngàn,…..

▸Việc đầu tiên phải làm khi đã hiểu nguyên lý trên bàn tính:

-Đối với trẻ nhỏ thi khi sử dụng nhiều sẽ quen nhanh hơn nên mọi việc sẽ tự nhiên hơn trong việc liên tưởng.

-Đối với những đối tượng lớn tuổi hơn, khi bắt đầu nên liên tưởng từ những con số thông thường sang số thể hiện trên bàn tính. Sẽ dễ hơn nếu bạn thực hiện đếm nhẩm và hình dung số tương ứng. Lúc đầu hơi dễ nhầm lẫn giữa các số nên bạn cần cố tập trung vào thanh ngang của bàn tính để nhớ con số. Khi thành thục của hàng đơn vị thì việc tiếp theo là bạn nên tăng số lượng cột lên và đếm.

Có phải các bạn muốn tiến nhanh hơn nữa?

Bạn có thể đi vào mục thực hành sử dụng bàn tính (để tham khảo) theo đường dẫn bên dưới.

link: https://superhumanvn.com/category/main-menu-phat-trien/chuyen-muc-abacus/vui-choi-va-ren-luyen/

Bạn nên làm thuận thục các phép cộng đơn giản dưới dạng liên tưởng sự di chuyển các hạt sau khi đã nắm rõ những nguyên lý và thủ thuật đối với bàn tính. Bài tiếp theo

Link: https://superhumanvn.com/phat-trien/thu-thuat-doi-voi-ban-tinh/

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *