Những quyển sách giúp suy nghĩ chính xác hơn

Một góc nhìn hoàn thiện cho việc giải quyết vấn đề và tư duy ứng dụng khoa học

Logic trong phép viết, tư duy và giải quyết vấn đề

Nguyên lý kim tự tháp

Là quyển sách đề cập đến việc văn bản hóa nội dung theo logic.

Sách là một hệ thống lập luận trên văn bản mà bạn có thể học và ứng dụng được. Để biến văn bản bạn viết trở nên tinh gọn và hoàn chỉnh các ý. Dù vậy nội dung là kinh nghiệm của người có hơn 30 năm kinh nghiệm viết tư vấn (thuộc đại học Harvard). Bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian để đọc lại và thấm nhuần tất cả những giá trị được trình bày trong sách.

Sách đã không còn được xuất bản

Một bản lưu hướng dẫn trên web cho phần phép viết logic và tư duy logic cho bạn muốn mở rộng phép viết. Dù vậy phần logic trong giải quyết vấn đề không được trình bày (vì là kiến thức đòi hỏi rất nhiều kiến thức phụ).

Bạn vui lòng tìm đọc thông tin trong mục kỹ năng giải quyết vấn đề.

 

Logic học là gì?

Mọi hướng dẫn về logic bắt đầu từ ngôn ngữ, bạn sẽ thấy câu trả lời cho mình qua cuốn sách

Không đi sâu vào kiến thức hàn lâm (hay học thuật). Quyển sách là một hệ thống kiến thức hoàn chỉnh từ khởi thủy của môn Logic cho đến việc ứng dụng của logic trong ngôn ngữ truyền đạt, lập luận chính xác bất để điều kiện môi trường tác động.

Bạn sẽ có những hướng dẫn giúp bạn có được cách nhận định logic trong ngôn ngữ nói. Hơn nữa, bạn sẽ có cách vượt qua các bài kiểm tra để đến với những chuyên ngành như giáo dục, luật, y,… Nơi đòi hỏi tiêu chuẩn suy luận cá nhân nhất định trong công việc.

Cuối cùng, bạn sẽ có tư duy hoàn thiện hơn trước những nhận định của người khác. Đồng thời bạn sẽ tìm ra đầu mối để chứng minh hoặc phản biện với một quan điểm và tìm ra sự thật về quan điểm được nêu ra.