Sách kỹ năng học tập

Những quyển sách giúp bạn mở rộng lượng thông tin cần ghi nhớ và thời gian ghi nhớ hiệu quả hơn

Chi tiết nội dung

Xã hội phát triển, số lượng kiến thức bạn cần nhớ và để vận dụng vào công việc ngày một nhiều. Không có phương pháp học tập hiệu quả, khả năng ứng dụng và thời gian bị lãng phí cho việc ghi nhớ sẽ nhiều hơn mức cần thiết. Những kỹ năng trong sách kỹ năng ghi nhớ sẽ giúp bạn giảm thiểu thời gian ghi nhớ những kiến thức cần cho công việc.

Quyển sách là tập hợp tất cả các hệ nhớ và phương pháp để bạn có thể thiết lập khả năng ghi nhớ ở mức cơ bản (10- 100 thứ).

Bạn sẽ được biết về hệ số hình, hệ số vần, hệ phòng La Mã, hệ chính, hệ quân bài,…và chọn ra hệ nhớ phù hợp với sở thích của mình.

Là quyển sách cần đọc sau khi bạn đã đọc và thiết lập hệ nhớ cơ bản từ cuốn “use your memory”.

Trong quyển sách bạn sẽ có cách để mở rộng hệ nhớ lên hệ 100 và khả năng để mở rộng hệ nhớ nhiều hơn nữa (lên hệ 1,000 và 10,000).

Thành quả sẽ đến với những người kiên trì với phương pháp đúng. Các giác quan của bạn sẽ được vận dụng nhiều hơn, làm mới và kiến nội dung cần nhớ trở nên đặc biệt dễ nhớ và thú vị hơn;

Là kinh nghiệm của Eran Katz – người đạt thành tựu từ kỹ năng nhớ.

Quyển sách là những chia sẻ, những hướng dẫn thêm để bạn có thể vận dụng nhiều kỹ năng nhớ hơn vào việc ghi nhớ kiến thức.

Trong quyển sách bạn cũng sẽ được tiếp cận những chỉ dẫn nhấn mạnh về kiểu tinh thần cần có, khi vận dũng kỹ năng ghi nhớ.

Là những nguyên tắc để vận dụng hiệu quả kỹ năng ghi nhớ.

Đồng thời sách cũng là những chỉ dẫn kết hợp việc vận dụng khả năng nhớ cho những ai thuần về thói quen logic và cách kết hợp các kỹ năng ghi nhớ trong việc học tập kiến thức mới.