Thủ thuật và nguyên lý đối với bàn tính gẩy 

Thủ thuật đối với bàn tính gẩy là những quy định được đúc kết lại từ các chuyên gia sử dụng bàn tính và từ chia sẻ của các nhà vô địch. Nhằm giúp cho người sử dụng tối thiểu hóa thời gian và công sức, khi thực hiện tính toán. Nguyên lý và nguyên tắc thì cố định. Tuy nhiên việc bỏ qua nguyên lý và thủ thuật sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ thao tác trên bàn tính sau này.

Bạn có thể không làm theo thủ thuật được nêu. Vì hiện giờ có rất nhiều kiểu áp dụng khác nhau (dùng 2 tay). Trong nội dung (được trình bày trong hướng dẫn) chỉ thao tác bằng 1 tay. Để đạt được hiệu quả tốt nhất từ tài liệu chúng tôi cung cấp, bạn nên cân nhắc, khi chọn phương pháp khác.

Trang này là nội dung tiếp theo sau của trang thể hiện số đếm trên bàn tính gẩy

link: https://superhumanvn.com/phat-trien/the-hien-so-dem-tren-ban-tinh-gay/

Mục tiêu bạn cần đạt đến là sử dụng bàn tính ảo.

Các bước bạn cần thuần thục để đạt mục tiêu

+Sử dụng bàn tính thông thường (bao gồm các nguyên lý và thủ pháp tay để hổ trợ cho việc tăng tốc).

+Việc thực hiện phép cộng.

+Việc thực hiện phép trừ.

+Thuần thục phép nhân.

+Và cuối cùng là phép chia. (khai căn sẽ là phần mở rộng, vì không thông dụng)

Lưu ý: Bạn không thể thực hiện phép nhân, chia hiệu quả trên bàn tính ảo, cho tới khi bạn thuần thục hai phép cộng, trừ.

Theo trình từ là cách bạn phát triển khả năng nhanh nhất. Một số thói quen sai ở bước đầu sẽ ảnh hưởng tốc độ ở các bước sau. 

Một số nội dung cần nhớ trước tiên:

▸Thủ thuật đối với bàn tính:

-Khi thao tác chỉ dùng 2 ngón trỏ và cái.

-Di chuyển hạt 5 lên xuống chỉ dùng ngón trỏ.

-Di chuyển hạt 1 lên dùng ngòn cái, xuống dùng ngón trỏ.

Theo thủ thuật trên, khi xóa một cột số cũng không vi phạm nguyên tắc này. (trừ trường hợp xóa cả bàn tính).

Ví dụ: để xóa số 7, ta dùng ngón trỏ gạc hạt dưới thanh ngang xuống trước, sau đó dùng ngón trỏ đẩy hạt 5 lên. Không dùng 2 ngòn trỏ và cái cùng lúc đẩy hạt hai bên thanh ngang ra hai phía.

▸Các số bổ trợ cần chú ý:

Cộng lại bằng 5: 1&4; 2&3

Cộng lại bằng 10: 1&9; 2&8; 3&7; 4&6; 5&5

▸Nguyên tắc chung khi di chuyển hạt:

Di chuyển hạt 5 xuống và di chuyển các hạt 1 lên cùng lúc.

Di chuyển các hạt 1 xuống trước rồi mới di chuyển hạt 5 lên.

Trường hợp di chuyển nhanh di chuyển hạt 5 xuống sau đó di chuyển các hạt 1.

Trường hợp di chuyển nhanh di chuyển các hạt 1 lên sau đó di chuyển hạt 5 phía trên.

Đối với phép cộng, sau khi hoàn thành 1 hoạt động trên hàng đơn vị mới di chuyển 1 hạt bên hàng chục lên.

Đối với phép trừ sau khi giảm một hạt 1 đơn vị ở cột hàng chục mới thực tiếp trên cột đơn vị.

Trong phần này bạn không nên quá chú trọng vào ghi nhớ nguyên tắc khi di chuyển hạt. Các nguyên tác này sẽ dễ hiểu hơn khi bạn bắt đầu thực hiện những phép tính được ví dụ (trong bài tiếp theo sau). Ở đó các nguyên tắc sẽ lộ rõ, trực quan, dễ nắm bắt. Bạn sẽ giải quyết được các khúc mắc, khi thực hiện trên bàn tính.

Nội dung chi tiết sẽ nêu rõ hơn trong phần sau phép cộng 1 chữ số trên bàn tính.

Link bài viết tiếp theo:

https://superhumanvn.com/phat-trien/phep-cong-tru-1-chu-so/

 

Bạn sẽ không thấy sự khác biệt, nếu không bắt đầu gẩy trên bàn tính.

Việc phạm phải những khúc mắc sẽ giúp bạn hiểu nhanh hơn.

Phần thực hành trong ngày:

Việc đơn giản đầu tiên là gẩy phép cộng từ 1 -50 (1+2+3+…+50 = 1275) trên bàn tính.

Những chỗ khiến bạn giảm tốc độ gẩy là những cái tạo nên quy tắc gẩy (vẫn đảm bảo cách dùng tay theo nguyên tắc).

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *