MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHÂN KHÁC TRÊN BÀN TÍNH SOROBAN

Soroban

Có một số phương pháp nhân có thể được sử dụng trên bàn tính gẩy. Một nghiên cứu so sánh các phương pháp này có thể là thú vị. Tôi hy vọng rằng nó sẽ dẫn người đọc đến kết luận về phương pháp tiêu chuẩn của phép nhân như mô tả trong những bài đăng trước là tốt nhất. Nhìn chung để thảo luận về các phương pháp cơ bản khác của nhân. Tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp của phép nhân đơn giản.

Các biến thể của phép nhân tiêu chuẩn:

Có một số phương pháp biến thể của phép nhân tiêu chuẩn, mà đã được phổ biến tại Nhật Bản khoảng năm 1930, nhưng đã được thay thế phần lớn trong khoản mười năm trở lại đối với phương pháp tiêu chuẩn của phép nhân. Các biến thể vẫn được ưa chuộng bởi vài chuyên gia bao gồm cả thí sinh trong các cuộc thi bàn tính, bởi vì nó là nhanh hơn một chút so với các phương pháp tiêu chuẩn.

Đây là một ví dụ.

Ví dụ 1: 56 x 49 = 2 744

Bước 1: Đặt số bị nhân 56 trên EF

và hệ số nhân 49 trên AB (hình. 35 bổ sung).

Bước 2: Nhân 4 trên A với  6 trên F, đặt kết quả 24 trên FG sau

Khi xóa F tức 6. Điều này cung cấp cho bạn 24 trên FG

(Hình. 36 bổ sung).

Bước 3: Nhân 9 trên B với

cùng 6 mà bạn nhớ là trên F trước khi xóa, thiết lập

sản phẩm 54 về GH. Vì bạn đã có 24 trên

FG, bạn sẽ có được một sản phẩm tổng cộng 294 trên FGH

(Hình. 37 bổ sung).

Bước 4: Nhân 4 trên A với

5 trên E, thiết lập các sản phẩm 20 trên EF sau

Khi xóa E tức 5. Điều này cung cấp cho bạn một tổng

2 294 trên EFGH (Hình. 38 bổ sung).

Bước 5: Nhân 9 trên B với

cùng 5 mà bạn nhớ là trên E trước khi xóa,

đặt sản phẩm 45 trên FG. Vì bạn đã có 2 294 trên EFGH, bạn nhận được, trên EFGH, tổng cộng 2744, đó là câu trả lời (hình. 39 bổ sung)

Ưu điểm:

Phương pháp này nhanh hơn một chút so với phương pháp tiêu chuẩn bởi vì khoảng cách giữa số nhân và kết quả bị giảm bởi một cột trống (để phân biệt 2 số).

Nhược điểm:

  1. Kết quả của phép nhân không thể hiện trên vị trí của số bị chia trong phép chia thông thường. Như trong trường hợp phép nhân và chia tiêu chuẩn. Nên chú ý rằng phương pháp này tiến trính làm kết quả nằm trên vị trí của số bị chia của phương pháp cũ hơn của phép chia. Nói cách khác, nó thể hiện bản sao của phép chia theo phương pháp cũ, hiệu suất của phương pháp đỏi hỏi việc sử dụng bản chia đặc biệt của chính bạn. Với sự phân nhánh của các phương pháp cữ đối với phép chia. Phương pháp nhân cũng tạo những cách tiêu chuẩn dành cho phép nhân.
  2. Người mới bắt đầu có thể tìm thấy phương pháp dễ hơn một chút để làm theo hơn là cách tiêu chuẩn. vì phải nhớ từng chữ số trong số bị nhân sau khi nó được xóa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *