Giáo dục và công việc của bạn

Những yếu tố tiên quyết giúp bạn bước vào giai đoạn mới của cuộc đời

Thay đổi. Cuộc sống vận động theo nhu cầu xã hội. Các công việc mới nảy sinh buộc doanh nghiệp phải tìm người có kiến thức phù hợp. Trong khi trường học chỉ cung cấp một nền tảng kiến thức chung, làm sao bạn với kiến thức nền có thể đáp ứng chính xác nhu cầu thực tế? Ngoài ra, nếu một công việc không có nơi đào tạo thì cách nào để bạn hoạt động trong thực tế? Giải pháp phù hợp cho bạn là gì?

Nhu cầu thực tế là mục tiêu. Khả năng xử lý công việc là cái bạn phải đạt được. Từ đây kiến thức trở thành phương tiện giúp bạn giải quyết nhu cầu của mình. Trường hợp không thể tìm ra được hướng dẫn (vì điều kiện cá nhân, vì một việc hoàn toàn mới,…) thì bạn phải xử lý thế nào?

Tự đào tạo

Khả năng tự đào tạo

Bạn xử lý thế nào?

Không biết! Sự việc vốn đã vượt ngoài khả năng rồi mà! Hãy giữ lại suy nghĩ của mình. Giờ là lúc nhìn vào thực tế. Ai là người trải qua tình cảnh giống bạn? Và họ đã làm  gì? Sự thật xuất hiện.

Vậy những người đi đầu đã làm cách nào để có thể giải quyết một sự việc nằm ngoài khả năng của họ?

Tư duy. Họ quay lại sử dụng tư duy của bản thân và áp dụng những kiến thức đã có để giải quyết sự việc. Vấn đề đã đến.

Khả năng nhận diện. Bạn thường dùng và nhận diện được bao nhiều loại tư duy trong chính mình? Và cái nào có thể giúp bạn giải quyết công việc? Giải pháp đã có.

Trang web là nơi bạn nhận diện những kiểu tư duy, những kiến thức và công cụ để bạn xử lý công việc của mình. Phải chăng mọi việc chỉ có vậy? Một việc chưa làm rõ.

Trường học, kiến thức phổ thông,… không thể linh hoạt thay đổi trước sự thay đổi của nhu cầu thực tế. Vì vậy giáo dục chỉ có thể xem là hoàn thiện, khi bạn xây dựng được cho mình được một nền tảng tự giáo dục. Tự nâng cao. Từ đó, trang web này sẽ đạt được tiêu chí mà tôi (người lập ra) hướng đến. Việc đó có nghĩa là gì?

Bạn đã thực sự hiểu rõ về chính mình chưa?

Hãy tham khảo những thông tin (có cả tính giải trí) được cung cấp trong các phần nội dung của web. Bạn có thể tìm ra hướng để giả quyết công việc của mình bằng chính tư duy bạn có. Ngoài ra, trang web còn là nơi bạn được giải trí trước áp lực công việc. Nếu bạn đạt được đồng thời cả kiến thức và giải trí thì sao? Bạn sẽ là niềm vui của người xây dựng trang web này.

Hãy quay lại đọc nội dung đã cập nhật trên web.

Xin chân thành cảm ơn.