Cộng trừ 3 chữ số

Nội dung của phần tự học bàn tính gẩy này là phần tiếp theo của nội dung cộng trừ 2 chữ số. Ở bài này chúng tôi sẽ không nhắc lại thủ thuật tay. Nếu chưa rõ về thủ thuật tay hay nội dung bài trước. Bạn vui lòng tìm hiểu ngược lại những bài đã nêu trước khi vào bài này.

link: https://superhumanvn.com/phat-trien/tu-hoc-ban-tinh-phep-cong-hai-chu-so/

Phương pháp sử dụng trong phép cộng và trừ những số có 3 chữ số hay nhiều hơn 3 chữ số tương tự như cách được miêu tả trong trường hợp 2 chữ số. Hai bài toán trong mỗi phép cộng trừ sẽ làm giải thích bên dưới rõ ràng và đầy đủ.

Lưu ý:

Chữ viết tắt: A, B, C, D là những từ thay thế cho các cột hàng đơn vị, hàng ngàn, hàng chục (ở mỗi ví dụ có quy ước khác nhau).

VD25: 456 + 789 = 1245

 

B1: đặt 456 trên BCD.

B2: cộng 7 (của số 789) với số 4 ở cột B. Việc này cho bạn số 11 xuất hiện trên AB và 1156 xuất hiện trên ABCD

B3: cộng 8 (của số 789) với số 5 ở cột C. Việc này làm xuất hiện 23 trên BC và 1236 thể hiện trên ABCD

B4: cộng 9 (của số 789) với số 6 ở cột D. Số 45 xuất hiện trên CD. Kết quả cuối cùng thể hiện trên bàn tính 1245 trên ABCD.

VD26: 3179+5876 = 9055

B1: đặt 3179 trên ABCD.

B2:: cộng 5 (của 5876) vào 3 ở A.  Việc này làm xuất hiện 8 trên A và 8179 trên ABCD.

B3: cộng 8 (của 5876) vào 1 ở B. Ta có 9 xuất hiện trên B và 8979 trên ABCD.

B4: cộng 7 (của 5876) vào 7 ở C. Ta có kết quả 904 ở ABC và 9049 trên ABCD.

B5: cộng 6 (của 5876) vào 9 ở D. Làm xuất hiện 55 xuất hiện ở CD. Kết quả cuối cùng 9055 thể hiện trên ABCD

VD27: 623 – 375 = 248

B1: Đặt 623 trên ABC.

B2: trừ 3 (của 375) từ 6 ở A. Sau khi trừ trên A ta có 323 xuất hiện trên ABC.

B3: trừ 7 (của 375) từ 2 ở B, ta mượn 1 từ 3 trên cột A. Việc này cho kết ảu 25 trên AB và 253 trên ABC.

B4: trừ 5 (của 375) từ 3 ở C, ta mượn 1 từ 5 trên B. Việc này cho kết quả 48 trên BC và đáp án 248 được thể hiện trên ABC.

VD28: 6324 – 2547 = 3795

B1: Đặt 6324 trên ABCD.

B2: trừ 2 (của 2547) từ 6 trên cột A. Việc này cho kết quả 4 thể hiện trên A và 4342 xuất hiện trên ABCD.

B3: trừ 5 (của 2547) từ 3 trên B bằng cách mượn 1 từ 4 trên A. Việc này cho kết quả 38 xuất hiện trên AB và 3842 xuất hiện trên ABCD.

B4: trừ 4 (của 2547) từ 4 trên C. Việc này làm 0 xuât hiện trên trên C và 3802 trên ABCD.

B5: trừ 7 (của 2547) từ 2 trên D bằng cách mượn 1 từ 8 trên B. Việc này cho kết quả 795 trên BCD. Kết quả 3795 xuất hiện trên ABCD.

Bài này là phần kết thúc nội dung của phép cộng trừ. Nội dung bài tập sẽ được tạo ở một chuyên trang riêng theo phần thực hành.

Nội dung thực tập trong ngày

Ở giai đoạn này bạn chỉ nên nhẩm tưởng tượng những phép toán đơn giản với 2 hay 3 chữ số cho đến khi cảm thấy thoải mái khi thực hiện.

Mỗi ngày nên dùng ít nhất 5 – 15 phút để thực tập. Tốc độ của bạn tùy vào nổ lực của bạn nhưng việc này là không cần thiết cứ thong thả vui chơi theo kết hoạch bạn sẽ không mệt mỏi.

Đừng hình dung số là số như trước nữa. Hãy cho nó thành hình ảnh, khi bạn nhắc đến bất kỳ 1 số nào khi tính nhẩm.

Một trò chơi bạn đã làm từ những bài trước chắc đã không gây khó khăn cho bạn lúc gẩy.

Bạn hãy thử sức với mức cộng trên bàn tính từ 200-300 (bắt đầu với số 20100 rồi cộng).

Thử tăng tốc để thao tác của bạn tiến dần tới mức như chơi đàn. Kết quả chắc là sẽ gần đúng nhưng đừng quá lo nó chỉ là trò chơi. Hãy làm lại lúc rảnh

Kiểm tra kết quả bằng cách đã nêu trong các bài trước.

Nội dung cho bài tiếp theo phép nhân trên bàn tính

link: https://superhumanvn.com/phat-trien/phep-nhan-tren-ban-tinh-gay/

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *