Phép cộng trừ 2 chữ số trên bàn tính

Phần nội dung tự học bàn tính gẩy này là phần tiếp theo của phép cộng trừ 1 chữ số.

Nếu chưa nắm rõ phần trước vui lòng truy cập

link: https://superhumanvn.com/phat-trien/tu-hoc-ban-tinh-gay/

Khi đặt 1 số có 2 chữ số trên bàn tính, đặt từ cột chục trước. Cũng vậy khi cộng và trừ những số có 2 chữ số, cộng và trừ ở hàng chục trước.

Trên bàn tính luôn hoạt động trừ trái sang phải. Đây là nguyên tắc cơ bản dựa trên hiệu quả. Tính hiệu quả của nguyên tắc đặc biệt đúng, khi tính toán những số lớn. Như giải thích trong phần giới thiệu, khi 1 số được gọi hay cho, bắt đầu với số lớn nhất trước, nó có thể được nhớ trong tâm lý hay đặt và tính toán một cách tự nhiên và dễ dàng hơn trên bàn tính, bắt đầu với số ở khu vực cao nhất sau đó với khu vực thấp nhất.

Viết phép tính được bắt đầu trở lại với số sau cùng, sau khi một số được cho, trong khi trên bàn tính 1 số được tính trong khi nó được cho, nói cách khác, khi đặt 1 số cũng là tính nó.

Lưu ý chữ viết tắt:

Cột A thay thế cho cột hàng chục.

Cột B thay thế cho cột hàng đơn vị.

Chú ý:

Các thủ thuật tay trong phần giải thích phép toán đã được giảm bớt. Nếu chưa nắm rõ các nguyên tắc tay hay chưa thuần thục. Bạn vui lòng quay lại nội dung của bài hướng dẫn thủ thuật để nắm vững, trước khi vào bài này. 

Theo link: https://superhumanvn.com/phat-trien/thu-thuat-doi-voi-ban-tinh-gay/

VD21: 14+25 = 39

B1: Đặt 14 trên cột A,B

B2: cộng 2 (của 25) vào 1 ở cột A bằng ngón cái. Việc này làm xuất hiện 3 ở cột A và 34 xuất hiện trên 2 cột.

B3: cộng số còn lại 5 (của 25) vào 4 ở cột B. Việc này làm 9 xuất hiện ở cột B. Ta có đáp án 39.

Tiến trình tương tự có thể được thể hiện một cách đơn giản như trên.

VD22: 45+27 = 72

B1: Đặt 45 trên AB

B2: cộng 2 (của 27) vào 4 ở cột A tạo nên 6 trên A. Xuất hiện 65 trên AB.

B3: cộng 7 (của 27) vào 5 trên cột B. Việc này cho 2 trên B và 7 trên A và 1 được mang cộng vào 6 trên A. Kết quả 72 xuất hiện.

VD23: 79-23 = 56

B1: đặt 79 trên cột AB

B2: trừ 2 (của 23) từ 7 trên cột A. Việc này để lại 5 trên A và xuất hiện 50 trên AB.

B3: trừ số còn lại 3 (của 23) từ 9 trên B. Việc này tạo nên 6 trên B. Kết quả xuất hiện 56.

VD24: 83-49 =34

B1: Đặt 83 trên AB

B2: trừ 4 (của 49) từ 8 trên A. Giảm 4 trên A ta còn 43 trên AB.

B3: trừ 9 (của 49) từ 3 của cột B. Vì không thể trừ 9 từ 3, ta mượn 1 từ cột A tạo nên 3 trên cột A và chuyển thành trừ 9 từ 10 trên B. Dùng số bổ trợ nến tiếp theo bạn cộng (vào 3 trên cột B) số còn lại của của 9 là 1 để tạo tổng 10. Đáp án 34 xuất hiện.

Chú ý: ở đây giải thích mượn 1 từ cột A (tức 10) để thực hiện phép tính là để giải thích cho dễ hiểu. Việc áp dùng trên bàn tính thì bạn không phải hiểu bước này khi thực hiện (vì sẽ làm chậm tốc độ hành động). Bản chỉ tập trung vào việc sử dụng số bổ trợ để thực hiện phép tính.

Nội dung cho phần tiếp theo phép cộng trừ nhiều hơn 2 chữ số

link: https://superhumanvn.com/phat-trien/tu-hoc-ban-tinh-gay-3/

 

Phần thực hành trong ngày

Nội dung thực hành lúc rảnh tương tự như bài trước.

Bạn hãy cố gắng mở rộng việc tự cộng từ 50  tới một số bất kỳ ( lớn hơn hoặc bằng 150)

với số bắt đầu là 1275 rồi cộng tiếp

để kiểm tra kết quả lấy số bạn đã cộng tới (n) thực hiện theo công thức sau để kiểm tra:

[n *( n+1)]/2

Thử so sánh với kết quả bạn đã tính.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *