Hướng giải quyết vấn đề từ khả năng văn bản hóa – bài 1

Bản năng giải quyết vấn đề từ văn bản Diện mạo của những cấu trúc tư duy bị quên lãng Tư duy. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Khi vấn đề nảy sinh trong công việc nằm ngoài khả năng của bản thân, bạn sẽ cần lời khuyên (hay tìm người tư vấn). Làm […]