Lối sống giải quyết vấn đề của tư duy logic – bài 6

 Lối sống của tư duy Hướng giải quyết vấn đề trong văn bản từ nguồn gốc của quy trình Một ngày 24 tiếng. Bạn phải vận động mỗi ngày. Những việc bạn làm thì luôn gắng liền với thời gian. Ngoài ra, “bạn chỉ có thể thực hiện một hành động trong cùng một thời […]

Sự đúc kết các cấu trúc lập luận – bài 2

Hệ thống suy luận giúp văn bản bạn viết đưa tới giải pháp Một phát kiến từ những cấu trúc logic bạn đang sở hữu Vận động tư duy. Bạn đụng phải rất nhiều việc trong một ngày. Trở ngại phát sinh luôn hướng bạn tới việc tìm giải pháp. Để giải quyết vấn đề […]

Hướng giải quyết vấn đề từ khả năng văn bản hóa – bài 1

Bản năng giải quyết vấn đề từ văn bản Diện mạo của những cấu trúc tư duy bị quên lãng Tư duy. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Khi vấn đề nảy sinh trong công việc nằm ngoài khả năng của bản thân, bạn sẽ cần lời khuyên (hay tìm người tư vấn). Làm […]