trí nhớ

Sức mạnh của thành tích

Sức mạnh của thành tích Yêu cầu cơ bản giúp bạn mở rộng những dấu mốc thành tích học tập Giới hạn. Mỗi người có một sở trường riêng. Khả năng học tập ở mỗi người khác nhau. Phương pháp ghi nhớ bạn dùng thời phổ thông thường dựa trên cách lập đi lập lại. […]

Hướng giải quyết vấn đề từ khả năng văn bản hóa – bài 1

Bản năng giải quyết vấn đề từ văn bản Diện mạo của những cấu trúc tư duy bị quên lãng Tư duy. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Khi vấn đề nảy sinh trong công việc nằm ngoài khả năng của bản thân, bạn sẽ cần lời khuyên (hay tìm người tư vấn). Làm […]