Bài tập soroban

Bài tập Soroban Nơi thực hiện việc kiểm tra khả năng sử dụng bàn tính Thực hành. Mọi kiến thức chỉ là kiến thức cho đến khi bạn thực hành và tạo ra thói q uen tính toán trong tư duy. Nơi thực hành mang lại những gì? Để thuận tiện cho việc tạo lập […]

Soroban Việt Nam

Soroban Việt nam

Việc học soroban ở Việt Nam Hình thức học tập hiện nay Soroban trong nước được dạy học tại cơ sở đào tạo là chính. Dù vậy tình hình dịch bệnh và xu hướng học tập qua mạng phát triển, việc học tập trực tiếp tại cơ sở đả thay đổi. Người quan tâm có […]

Soroban bằng gỗ

Chất liệu soroban bằng gỗ

Bàn tính soroban bằng gỗ Cấu trúc của bàn tính soroban Bàn tinh soroban là cải tiến từ bàn tính của người Trung quốc. Cấu trúc đếm từ hệ 16 chuyển sang hệ thập phân. Mỗi hạt bên dưới thanh ngang tượng trưng cho 1 đơn vị. Hạt nằm trên thanh nganh tượng trưng cho […]

giao tiếp bằng văn bản

Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản

Giao tiếp bằng văn bản Những điều cần lưu ý để trình bày ý nghĩ tốt hơn Đặc điểm Hình thức. Giao tiếp ngày nay được thực hiện dưới nhiều dạng khác nhau. Văn bản xuất hiện nhằm đảm bảo tính chính xác và việc lưu trữ. Việc giao tiếp thông thường bằng lời nói […]

Giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Giao tiếp hiệu quả Những điều cần biết để giao tiếp thêm hiệu quả Bản chất Mục đích. Hiệu quả là từ được dùng để giải thích về kết quả. Hiệu quả trong giao tiếp là việc một người muốn vận dụng tối đa thời gian đang có để đạt điều mong muốn nhiều nhất. […]

Giao tiếp hiệu quả trong công việc

Kỹ năng giao tiếp trong công việc

Kỹ năng giao tiếp trong công việc Những nền móng cơ bản để phối hợp hiệu quả trong công việc Mục tiêu khi giao tiếp Sự việc. Trong công việc mọi thứ đề hướng về hành động. Dù bạn hoặc đồng nghiệp nói về bất cứ việc gì, kết quả cuối cùng phải là giải […]

kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

Giao tiếp trong kinh doanh Những tiêu chí phải có trong khi làm việc với đồng nghiệp và khách hàng Khái quát về giao tiếp Trong kinh doanh, kỹ năng giao tiếp là khả năng sử dụng lời nói hoặc ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt suy nghĩ, ý kiến, cảm nhận một cách […]