Cảnh báo! 15-24 là nhóm tuổi chiếm tỷ lệ thất nghiệp lớn nhất 

trong thống kê lao động việc làm 2020

Những kỹ năng cốt yếu sẽ giúp bạn thay đổi thực trạng

35,4%. Vấn nạn. Thời sinh viên gắn với những quá trình tự định hướng bản thân. Bạn được đào tạo kiến thức chuyên môn từ trường. Bên cạnh đó bạn cũng tham gia vào một số hoạt động ngoại khóa. Những hoạt động ngoại khóa (liên quan đến kỹ năng mềm) được trường yêu cầu là tiêu chí để bạn ra trường. Khi đạt tất cả, bạn sẽ tốt nghiệp. Vấn đề từ đây xuất hiện.

Sinh viên thất nghiệp

Hành trình sau khi ra trường

 

Bộ lọc của môi trường thực tế

Các tiêu chi ở trường là bộ lọc nhằm đảm bảo bạn đạt những kiến thức nhất định khi rời trường. Và may mắn là một số kiến thức chuyên môn có liên quan đến công việc.  Dù vậy may mắn không thể quyết định nhu cầu của doanh nghiệp. Một tiêu chí khác.

Khả năng của bạn. Công ty không trả tiền để dạy bạn. Họ trả tiền, vì bạn giải quyết được công việc. Vậy công ty nhận biết về khả năng làm được việc của bạn qua điều gì? Có phải bạn thấy công việc có yêu cầu kinh nghiệm?

Kinh nghiệm là trải nghiệm về công việc, về cách làm việc. Từ đây, doanh nghiệp biết bạn đã hình thành được các kỹ quan trọng. Kỹ năng đó là gì?

Kỹ năng cho công việc

Ngoài các kỹ năng chuyên môn, công ty sẽ đòi hỏi ở bạn nhiều kỹ năng khác nhau. Vì vậy đứng ở góc độ người phải học cách làm việc, cách tốt nhất là bạn phải có được những kỹ năng chính yếu liên quan đến tất cả các hoạt động, trước khi có các kỹ năng chuyên biệt khác. Những kỹ năng đó là gì? Hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

Có phải bạn sẽ phải giao tiếp khi làm việc?

Có phải bạn sẽ phải sử dụng thời gian khi làm việc?

Bạn có phải ra quyết định trước yêu cầu của người khác? Và cần một nhận định riêng để hoàn thành công việc?

Bạn có phải dùng công cụ hỗ trợ, khi làm việc?

Hãy ghi ra các kỹ năng bạn nghĩ phải có ra giấy:

…..

….

…..

Và có phải kỹ năng bạn cần là những cái thuộc nhóm dưới đây:

  • Kỹ năng giao tiếp.
  • Quản trị thời gian.
  • Khả năng tư duy logic hay sắp xếp và phân tích công việc.
  • Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ (như: máy tính,…)

Có phải những kỹ năng bạn liệt kê có phần giống với 4 tiêu chí vừa nêu?

Một việc phải làm

Hãy bổ sung thêm vào những kỹ năng bạn chưa liệt ra giấy. Giữ danh sách kỹ năng như danh mục bạn phải hoàn thành. Để đảm bảo cho công việc. Vậy giờ có phải là lúc học những kỹ năng trên?

Vì đây là trang viết tổng quát, những kiến thức về từng phần trên sẽ không đề cập chi tiết trong trang này. Bạn có thể sẽ phải theo link liên kết (gắn trên các nhóm kỹ năng) để bắt đầu học. Vì các kỹ năng khi được cập nhật sẽ gắn thêm link, bạn có thể sẽ phải quay lại trang này nhiều lần để kiểm tra những nội dung mới. Việc kiểm tra có thể gây bất tiện. Dù vậy sẽ tạo cho bạn cái nhìn tổng quát với kỹ năng.

Các bài viết theo từng kỹ năng sẽ được trình bày theo trật tự, để đảm bảo bạn đạt kết quả tốt nhất. Quan trọng là có thể áp dụng vào cuộc sống và biến kỹ năng thành thói quen.

Ngoài ra, một số nội dung đặc biệt chỉ dành cho thành viên. Qua đó để đạt kết quả vượt trội, những nguồn đào tạo/tài liệu tốt nhất sẽ được giới thiệu để bạn quyết định tìm học (nếu bạn là thành viên).