Bài tập soroban

Bài tập Soroban Nơi thực hiện việc kiểm tra khả năng sử dụng bàn tính Thực hành. Mọi kiến thức chỉ là kiến thức cho đến khi bạn thực hành và tạo ra thói q uen tính toán trong tư duy. Nơi thực hành mang lại những gì? Để thuận tiện cho việc tạo lập […]