3 yếu tố tiên quyết tạo thành tích cá nhân

Cẩu hỏi đặt ra: "Mong muốn của bạn là gì?"

Tinh thần/tư duy

Kiến thức/kỹ năng

Công cụ

Công nghệ không định hình tư duy

Bàn tính gỗ - công cụ cải thiện tư duy

Logic. Việc tính toán bắt đầu bằng phép đếm. Cuộc sống hiện đại khiến trẻ tiếp cận nhiều với các loại đồ cộng nghệ. Trong khi đó điện thoại, ipad, máy tính, … có tác hại chưa được nhận diện. Chức năng chuyên nhất trong việc định hình tư duy của trẻ bị ảnh hưởng. Trong khi những đồ chơi đơn giản như bàn tính cải thiện được điều gì khi bắt đầu sử dụng? xem thêm….

 

Tự học bàn tính

Nội dung hướng dẫn theo trật tự

Tính toán. Bàn tính gẩy được tạo ra với mục đích thực hiện công việc. Mục tiêu ban đầu là để đếm. Dù vậy theo thời gian những người sử dụng công cụ đã phát triển những những quy tắc và nguyên lý giúp việc sử dụng bàn tính thêm hiệu quả. Đó là những quy định bạn phải nắm trước khi sử dụng. Xem thêm …

Cảnh báo! sinh viên tự tin với thất nghiệp

Cách đối mặt với thất nghiệp tốt nhất là chuẩn bị để thất nghiệp

Thống kê quý 3/2020, số người thất nghiệp từ 15 tuổi trở lên chiếm 2,48% (1,32 triệu người). Trong đó, số người từ 15-24 tuổi thất nghiệp chiếm 35,4% (437,4 nghìn người). Lý do nằm trong những tiêu chuẩn kỹ năng đáp ứng công việc. Xem thêm…

Tiêu chuẩn để sinh viên được chọn

Những kỹ năng có thể học miễn phí

Điều kiện. Nguồn lức của bạn có hạn. Bạn phải bắt đầu làm quen với việc tự học tập, tự tìm kiếm thông tin. Trong khi đó thông tin thời nay thì nhiều vô số và chất lượng thị chưa được kiểm chứng. Phải chăng một nội dung được sắp xếp sẵn sẽ giúp bạn bớt rất nhiều thời gian cho việc chắt lọc kiến thức? Những công cụ rèn luyện kỹ năng bạn cần nằm trong phần này [xem thêm]