Thần đồng piano gốc Việt tỏa sáng trên truyền hình Mỹ
Học bàn tính để tính toán nhưng mọi người thường nhầm lẫn nó là tư duy logic. Việc phát triển dựa trên bàn tính lại là phát triển bán cầu não phải tức nhịp điệu, hình ảnh, màu sắc… phần chủ yếu trong các môn nghệ thuật. Dù kết quả là như nhau nhưng khác biệt đơn giản là bạn dùng phần não nào để xử lý vấn đề.