Bùng phát việc dạy toán qua bàn tính gẩy ở các quốc gia
Các chương trình phát triển tư duy ngày càng sôi nổi ở nhiều quốc gia.

Với nhiều cấp độ và độ tuổi khác nhau tham dự.

Việc khám phá khả năng thực sự trong mỗi người đước chú trọng.

Với những phương pháp thích hợp sẽ tạo nên ngày càng nhiều những cá nhân xuất sắc trong tương lai.