Các bé dễ thương và chiếc bàn tính cũng ngộ nghỉnh
Không cần phải thật nổi bật.

Không cần phải có năng lực học tập phi thường.

Đỉnh cao của việc học tập chỉ đơn giản là

niềm vui tìm hiểu thế giới như một đứa trẻ.