Bàn tính ảo không chỉ dành cho người có độ tuổi nhỏ
Quá chú trọng cho trẻ đôi khi những người lơn hơn lại quên mất mình cũng cần phải phát triển liên tục để tránh khỏi phải tuột lại phía sau.