Lợi Ích Từ Việc Học Bàn Tính Gẩy (Abacus)


Bàn tính (Abacus) được xem là cách hiệu quả nhất để dạy toán cho trẻ nhỏ và làm sắc nét các kỹ năng toán học cho tất cả mọi người trong thế kỷ 21.

Ở nước ta hiện nay mọi người thường hay cho rằng việc sử dụng công cụ này chỉ là dành cho trẻ nhỏ. Đó là một suy nghĩ thiếu sót vì không xem việc sử dụng bàn tính như một cách thông dụng để tăng cường khả năng ở người lớn.

Ngày xưa, người phương tây nhận định người Việt tính toán rất giỏi, không phải vì một số nhân vật nổi bật trong nước đương thời mà vì đa phần ai cũng có khả năng tính toán tốt. Cơ bản là vì lúc xưa cha ông đã cải biến bàn tính du nhập từ người Hoa và xem nó như một công cụ để phát triển kỹ năng toán số.

Dù cấu tạo lúc trước so với loại phát triển ở Nhật sau này có phần hơi khác biệt. Nhưng công dụng thì không thay đổi.

Chúng đều là công cụ đơn giản giúp thực hiện việc tính toán và cải thiện khả năng bản thân.

1.Nâng cao kết quả học tập và xử lý vấn đề:  • Bằng cách liên tưởng hình ảnh.

  • Dễ nắm bắt mối quan hệ giữa các con số và trở nên thích thú, tự tin hơn với việc học khi đưa ra các đáp án tính toán một cách nhanh chóng và chính xác.


 

2.Tăng cường khả năng tập trung:  • Thông qua liên tưởng cùng với cảm giác vận động.


Qua các giác quan được kích thích thường xuyên trong điều kiện thông thường.

3.Khả năng xử lý thông tin:  • Khi sự tập trung của bạn đã nâng cao đưa đến khả năng xử lý thông tin hiệu quả.


Giảm thởi gian giải quyết vấn đề với tốc độ suy nghĩ nhanh.

4.Cải thiện trí tưởng tượng:  • Do thường xuyên phải kích thích tưởng tượng đưa đến thói quen vận động cơ bản của não bộ.


5.Cải thiện trí nhớ:  • Do niềm vui phát sinh hay từ sự tập trung sự việc được khắc sâu trong ký ức.


Biết được lợi ích từ việc sử dụng vẫn chưa phải là quan trọng. Quan trọng là bàn phải có được lợi ích đó.

Để bắt đầu vui lòng truy cập link sau:

http://superhumanvn.com/phat-trien/tinh-toan-nhanh/

Chúc các bạn may mắn.