CƯƠNG LĨNH


Chúng tôi tin rằng trách nhiệm đầu itên của chúng tôi là đối với học sinh, sinh viên tới những người làm cha, làm mẹ và với tất cả những người sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Để đáp ứng nhu cầu của họ, mọi thứ chúng tôi làm ra đều đảm bảo chất lượng tốt. Chúng tôi không ngừng cố gắng giảm chi phí để duy trì giá cả ở mức có thể chấp nhận được.

Những nhu cầu của khách hàng luôn được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Những nơi cung cấp và phân phối của chúng tôi luôn có cơ hội để tạo ra lợi nhuận công bằng.

Chúng tôi phải quan tâm đến việc giúp đỡ các thành viên của mình, hoàn thành trách nhiệm của họ đối với gia đình. Các thành viên phải luôn cảm thấy tự do, thoải mái khi đưa ra những gợi ý và phàn nàn của mình.

Chúng tôi có trách nhiệm với cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc và xã hội nói chung.

Trách nhiệm cuối cùng của chúng tôi là truyền đạt một cách nhanh chóng những lợi ích và cách sử dụng những phương pháp học tập mới giúp nâng cao khả năng bản thân trong thời đại hiện nay.